Trang chủ / Giáo Dục / Hà Nội: Chính thức gia tăng học phí lên 80.000 đồng/tháng

Hà Nội: Chính thức gia tăng học phí lên 80.000 đồng/tháng

Đến năm 2017 – 2018 gia tăng lên 110.000 đồng/học trò và lên 300.000 đồng/học trò/tháng năm học 2020 – 2021.

Trình bày trước HDND TP, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tiết lộ, năm học 2015 – 2016 con số thu từ học phí công lập cấp học mẩu chi phío và bình dân của Hà Nội là khoảng 287,519 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 6,7% tổng chi phí thành tiền lương, chi phí thành trực tiếp); chi phí NSNN cấp chi theo định mức khoảng 4.028,709 tỷ đồng. Nguồn thu học phí đã hỗ trợ một phần, cùng chi phí chính quyền thỏa mãn đòi hỏi chi chăm sóc dạy và học tại các nhà xưởng dạy dỗ công lập.

Tuy nhiên, theo ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, mức thu học phí hiện giờ ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định của Chính phủ; các đơn vị phải áp dụng 40% con số thu học phí để chi thi hành cải biến tiền lương. Như vậy, chi phí còn lại (60% nguồn thu học phí) được áp dụng để chi hỗ trợ chăm sóc giảng dạy và học tập.

hoc phi s
Giám đốc Sở GD &ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ

Điều này sẽ giới hạn về nguồn lực hỗ trợ các nhà xưởng dạy dỗ để gia tăng cường chất lượng dạy và học, đặc điểm khác biệt trong công đoạn cải biến toàn diện dạy dỗ và huấn luyện. Việc thu học phí thấp cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến có đơn vị tự ý đưa ra các khoản thu khác để kêu gọi bố mẹ học trò dưới đa dạng bề ngoài, điều này đã gây tâm lý không tốt trong bố mẹ và bình luận của công chúng cộng đồng.

Theo đó, mức học phí năm học 2016 – 2017 của đô thị Hà Nội thấp hơn so với mức trung bình các Thành phố trực thuộc Trung ương; thấp hơn mức thu trung bình của các đô thị Hồ Chí Minh, Hải Phòng; thấp hơn so với trung bình 10 tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Do đó, mức thu được đề xuất từ năm học 2016 – 2017 gia tăng khoảng 25 – 33% so với năm học 2015 – 2016 và nằm trong khung quy định của Chính phủ, xu hướng các năm sau gia tăng từ 20 – 41% so năm trước theo từng vùng khác nhau để đến năm học 2020 – 2021 mức thu đạt mức cao trong khung học phí theo quy định của Chính phủ, đóng góp kêu gọi gia tăng cường từ nguồn đóng góp của dân chúng và giảm phần chi từ chi phí.

Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự định là 450,404 tỷ đồng; gia tăng 112,538 tỷ đồng so năm học trước, trong đó: Khu vực đô thị gia tăng: 65,108 tỷ đồng, địa điểm nông thôn gia tăng: 47,183 tỷ đồng, địa điểm miền núi gia tăng 0,247 tỷ đồng.

Cụ thể: ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề xuất, ở vùng đô thị, mức thu học phí năm học 2015 – 2016 là 60.000 đồng/tháng/học trò lên 80.000 đồng/tháng/học trò năm học 2016 – 2017 và 110.000 đồng/học trò/tháng năm học 2017 – 2018 và lên 300.000 đồng/học trò/tháng năm học 2020 – 2021.

Ở vùng nông thôn, mức thu đề xuất từ 30.000 đồng/học trò/tháng năm học 2015 – 2016 lên 40.000 đồng/học trò/tháng năm học 2016 – 2017, thu 55.000 đồng/học trò/tháng năm học 2017 – 2018 và đến năm học 2020 – 2021 mức thu là 120.000 đồng/tháng/học trò.

Ở vùng miền núi, mức thu năm học 2015 – 2016 là 8.000 đồng/học trò/tháng, đề xuất từ năm học 2016 – 2017 thu 10.000 đồng/học trò/tháng; thu 14.000 đồng/học trò/tháng năm học 2017 – 2018 và thu 30.000 đồng/học trò/tháng năm học 2020 – 2021.

Trình bày thông báo thẩm tra của HĐND TP. Hà Nội, ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Ban Văn hoá – Xã hội tiết lộ, theo quy định của Nghị định 86/2015/NĐ-CP, “Từ năm học 2016-2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số chi phí tiêu dùng gia tăng trung bình hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo”.

Ban Văn hóa – Xã hội đồng tình với đề xuất của ủy ban nhân dân Thành phố, mức thu học phí thích hợp với chi phí trị chi thanh toán của người dân và nguồn học phí gia tăng thêm sẽ hô trợ các nhà xưởng dạy dỗ công lập có thêm điều cần phải có về nguồn lực để đầu tư gia tăng cường chất lượng dạy dỗ, nhà xưởng vật chất… và người được hưởng lợi chính là các em học trò.

Bên cạnh đó, yêu cầu ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo làm tốt công vụ phát tán để các tầng lớp dân chúng, các cơ quan, cơ quan trên địa bàn hiểu và đồng thuận. Đồng thời, gia tăng cường công vụ chỉ đạo gia tăng cường chất lượng dạy và học, chi phím sát việc lạm thu ngoài học phí, các khoản thu tình nguyện và hiện trạng dạy thêm, học thêm của các trường; công vụ thu, chi tài chính.

Kiểm tra Đồng

Cậu bé cứu 2 em mẫu giáo đuối nước: ‘Cháu cũng hơi sợ’

Chiều 5/10, ông Sâm- ông nội của em Lô Dương Tú (học lớp 5D, trường …