Trang chủ / Tin tức / Học bổng ( 2009 – 2010)

Học bổng ( 2009 – 2010)

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG
ĐỢT 20/11/2009
NGUỒN QUỸ CỦA CỰU HỌC SINH TẠI TP HỒ CHÍ MINH
TT Họ và tên học sinh Lớp Nội dung xét Học bổng trị giá
1 Trần Thị Mỹ Hằng 12A1 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
2 Nguyễn Văn Hoàng 12B2 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
3 Trần Quốc Tuấn 12B8 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
4 Phạm Thị Thúy Vy 12B4 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
5 Trần Xuân Tiến 11B4 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
6 Phùng Thị Kim Hiệp 11A2 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
7 Trần Nguyên Phương 11B5 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
8 Phan Thị Tâm 10B2 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
9 Đinh Thị Thanh Huyền 10A4 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
10 Bùi Thiện Thiên Cầm 10B6 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
11 Trịnh Thị Yến 11B1 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
12 Trần Trọng Thảo 10B7 Vượt khó trong học tập 500.000 đồng
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG
ĐỢT 26/03/2010
NGUỒN QUỸ CỦA CỰU HỌC SINH TẠI TP HỒ CHÍ MINH VÀ ĐOÀN TRƯỜNG
TT Họ và tên học sinh Lớp Nội dung xét Học bổng trị giá
1 Hồ Thị Thanh Thủy 12A1 Học sinh giỏi quốc gia 500.000 đồng
2 Mai Văn Thà 12A1 Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia 500.000 đồng
3 Trần Thị Xuân Dự 12A2 Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia 500.000 đồng
4 Lê Ngọc Phương Uyên 11A1 Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia 500.000 đồng
5 Nông Thị Thiệp 12B5 Học sinh giỏi cấp Tỉnh, vượt khó trong học tập 500.000 đồng
6 Nguyễn Thái Tùng 10A3 Đạt thành tích cao trong học tập 500.000 đồng
7 Nguyễn Thị Huyền Trang 12A2 Học sinh giỏi cấp Tỉnh, đạt thành tích cao trong học tập 500.000 đồng
8 Hoàng Thị Thu Hiền 12A3 Vượt khó trong học tập 300.000 đồng
9 Nguyễn Tấn Quốc Kha 12B2 Vượt khó trong học tập 300.000 đồng
10 Trịnh Thị Lệ Thu 12B7 Vượt khó trong học tập 300.000 đồng
11 Trần Thị Mai Linh 10A6 Vượt khó trong học tập 300.000 đồng
12 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10B3 Vượt khó trong học tập 300.000 đồng

Kiểm tra Đồng

Phân loại bơm đặt cạn và bơm nước thả chìm giếng khoan

Trên thị trường ngày nay có nhiều loại máy bơm, máy bơm nước dành riêng …