Ngôn ngữ

Kết quả điểm thi vào lớp 10

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu xin phúc khảo điểm bài thi thì nhận mẫu đơn, làm và nộp đơn tại Văn thư nhà trường. Thời gian nhận đơn: từ ngày 06/07/2010 đến hết ngày 14/07/2010. Sau thời hạn trên, mọi sự chậm trễ của phụ huynh và học sinh nhà trường không chịu trách nhiệm.

Tập tin đính kèm: 

Bài bình luận

Probably no other Stuart Weitzman Boots brand is as recognized as that Stuart Weitzman Canada of Ray Bar sunglasses. For stuart weitzman boots more than 70 decades the look of stuart weitzman canada Ray-Bans has focused the silver Stuart weitzman uk screen and internet pages of fashion Stuart weitzman outlet stores magazines. The standard throughout dark lenses and major plastic frames has long been known for its Stuart Weitzman Shoes "incognito" image.

Has not been it Lauren Stuart Weitzman 5050 Shoes Bacall who have first wore stuart weitzman sale them throughout film? Maybe Authentic Air Jordans for sale not but anyone remembers at least Jordans for sale one old B&W film star who viewed great in the quintessential Cheap Jordans free shipping Ray-Ban. Stars are still seen donning these major Wholesale Jordans free shipping brand name shades anywhere that air jordan shoes for sale people pretend to stop the press. Ray-Bans are actually making the scene Michael Kors Canada so long that they can now produce Stuart Weitzman Cheap a retro First Wayfarer style.

Signed along with available in fake rayban sale several fashion structure colors, genuine fake MK sale Ray-Bans claim summertime in a universal terminology. Pink, tortoise Stuart weitzman boots shell, tuiquoise color, two-toned and stuart weitzman boots a whole array of colors there Stuart weitzman sale is just a thing casual yet Wholesale Fake Ray Bans Sunglasses designer regarding these shades. The Luxottica Class sells Ray-Ban Sunglasses for you to discerning fashion aficionados of various age groups. Ray-Ban juniors Wholesale Ray Bans Sunglasses are sold for the people just starting Wholesale Ray Bans to notice vogue.

Thời khóa biểu

Đăng nhập

Bảng thăm dò

Trong các phương án thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra thăm do ý kiến, bạn chọn phương án nào?
Phương án 1
75%
Phương án 2
25%
Phương án 3
0%
Phương án khác
0%
Tổng số phiếu: 4

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users5 khách trực tuyến.